AVG (Algemene veroordeling gegevensbescherming)

Guido Sterk Juwelier  wil u graag informeren over de Verordening Gegevensbescherming zodat u precies weet wat er met uw gegevens gedaan wordt.

Guido Sterk Juwelier maakt enkel gebruik van de door u opgegeven persoonlijke gegevens voor bestellingen, contact opnemen m.b.t. je bestelling en/of reparatie. Ook bouwen wij alleen met uw toestemming en in uw bijzijn  een klantenbestand op in onze kassa.

Onder deze persoonlijke gegevens vallen onder andere;  uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en uw  e- mail adres.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor werknemers van Guido Sterk Juwelier en worden niet gedeeld met derden.

Uitzondering hierop is ons horlogemaker bedrijf Fixlogic en het Politieregister.

-Fixlogic:

Communicatie met dit bedrijf gebeurd via mail in een apart beveiligd programma. Hier houden zij uw opgegeven gegevens bij die verband houden met reparaties die gaande zijn of in het verleden gedaan zijn aan uw horloge i.v.m. garantie. Zij houden u op de hoogte met prijsopgaven en wanneer het horloge klaar is. Privacyverklaring van dit bedrijf kunt u nalezen op www.fixlogic.nl  en liggen ter inzage bij Juwelier Sterk.

U kunt ten aller tijde contact met ons opnemen om  uw toestemming te wijzigen.

-Politieregister:

Wij zijn wettelijk verplicht om sieraden die door ons gekocht worden van particulieren te registreren in het politieregister via een apart beveiligd programma op de computer.

Naast eerder genoemde persoonlijke gegevens worden hier ook gegevens van documenten als identiteitskaart, rijbewijs, paspoort doorgegeven. 

Wij hopen u hiermee voldoende  voldoende op de hoogte hebben gebracht met wat er met uw persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurd. Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens, uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen bepaald gebruik dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij zijn verplicht hieraan gehoor te geven.

Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vriendelijke groet, 
Team Guido Sterk Juwelier

 

Adres

 

Oude Raadhuisplein 3

1271 RH Huizen

 

Dinsdag t/m vrijdag

09.30 -18.00 uur

Zaterdag: 09.00-17.00 uur

 

Contactgegevens

info@jewelnet.nl

035 – 525 16 87

 

KvK nr: 66235715

BTW nr: 8564.55.830.B.01

Volg ons ook op social media